Rušenje kuće: rušenje brvnara, betonskih, montažnih i kuća od cigle

rusenje kuce

Popunite zahtev i majstor će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku i dati odgovore na sva vaša pitanja!

Prilikom gradnje kuće svima je jasno da je potreban detaljan plan, ali verovali ili ne ista je situacija i prilikom rušenja kuće. Kompletan postupak zahteva detaljan plan izvođenja svih radova, koji se jednostavno moraju poštovati kako bi se sprečila šteta koja lako može nastati. Šteta koja je nemerljiva ne samo na parceli već i po okolini.

Sam postupak rušenja kuće se odvija suprotnim redosledom u odnosu na njenu izgradnju, a prvi uslov jeste da se prikupi važeća građevinska rešenja i dozvole kako bi se ušlo u realizaciju projekta rušenja kuće.

Građani se na korak rušenja kuće uglavnom odlučuju usled njene dotrajalosti, neisplativosti ili jednostavno nepopravljivih oštećenja koju mogu nastati u mnogobrojnim situacijama. Zaista, postoje situacije u kojima je ne samo isplativije već i smislenije srušiti kući i sagraditi novu, nego isti objekat i renovirati.

Kako biste uspešno srušili kuću potrebno je da pratite određene korake, kako bi sam postupak bio bezbedan, siguran, pouzdan i uspešan.

Nudimo vam profesionalno rušenje kuće na teritoriji Srbije

Kao što smo već napomenuli, na samom početku potrebno je nabaviti građevinsku dozvolu za rušenje kuće. Kao što je i prilikom izgradnje tako je i prilikom rušenja, jer kompletan postupak počinje upravo dobijanjem adekvatnih građevinskih dozvola. Na taj način biće potvrđeno sa pravne strane da je i samo rušenje dozvoljeno.

Pomenuta građevinska dozvola uključuje opis i snimanje postojećeg objekta za rušenje kao i njegovog stanja, upisani su podaci o lokaciji postojeće kuće na određenoj zemljišnoj parceli, ali i spisak svih priključaka koji su na neku od infrastrukturnih mreža. Plan rušenja je detaljno opisan kao i mere koje se tiču zaštite kako ne bi došlo do stvaranje prekomerne prašine i drugih štetnih materijala.

Potrebno je jasno definisati baratanje građevinskim otpadom, ali i ispoštovati sve mere zaštite na određenom gradilištu. Kako biste dobili određenu građevinsku dozvolu za rušenje, potrebno je da posetite opštinu i raspitate se na koji način se ona dobija.

Ne zaboravite da osigurate gradilište

Ne mislimo u ovom trenutku da odete do osiguravajuće kuće i platite neku polisu osiguranja, već na to da je potrebno osigurati mesto odnosno područje gde se izvode radovi rušenja. To se reguliše i obezbeđuje na osnovu detaljnog plana zaštite koji mora biti pripremljen u skladu sa aktuelnim propisima i zakonima. Uglavnom, potrebno je obezbediti nesmetan i zaštićen pristup postojećem objektu koji se ruši, a po potrebi je bitno obezbediti i privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Takođe, morate imati u vidu da će tokom procesa rušenja kuće, postojeći okolni objekti biti u funkciji pa je neophodno osigurati se da se i oni zaštite. Na primer zaštititi okolinu od buke, sprečiti prašinu, nagomilavanje građevinskog otpada, šuta, pa i obezbeđivanje privremene deponije za građevinski materijal.

Rušenje kuće u Srbiji

Rušenje kuće je ustvari treći korak, kada počinjemo sa uklanjanjem prema tačno utvrđenom planu.

Plan za rušenje kuće u Srbiji jeste sledeći: isključenje i zaštita svih mogućih komunalnih priključaka u samom objektu, nakon toga demontaža opreme, nameštaja, ograda i stepeništa ali i podupiranje otvora i cele konstrukcije pre započetog procesa rušenja. Potrebno je na samom početku ukloniti i fasadne obloge kao i krovne pokrivače i elemente krovne strukture. Nakon toga pristupa se rušenju pregradnih zidova, pa i rušenje i uklanjanje prohodnih međuetažnih elemenata i elemenata koji su u vezi sa nosećom konstrukcijom i na kraju rušenje nosećih zidova i konačno rušenje temelja.

Moguće je da vam sve ovo izgleda konfuzno, ali ukoliko želite profesionalno rušenje kuće predlažemo vam našu kompaniju jer vam upravo mi pružamo mogućnost rušenja kuće gde god da se u Srbiji nalazite.

Šta je potrebno uraditi pre rušenja?

Pre samog početka radova potrebno je da se isključe svi instalacioni vodovodi ali i da se demontira postojeća oprema i uređaji koji su prisutni u kući spremnoj za rušenje. Dakle, svi komunalni vodovodi moraju biti zatvoreni i uklonjeni i to na takav način da i dalje omogućavaju nesmetan protok – ukoliko je potrebno da oni služe za napajanje objekata u blizini.

Proces rušenja kuće zahteva i gradnju svih pomoćnih konstrukcija koje mogu da posluže za potporu konstrukciji i plafonu prilikom rušenja. Proces rastavljanja stolarije se uglavnom vrši ručno, a rušenje kuće se radi uz pomoć mašina – tačnije teške mehanizacije.

Ne zaboravite na šut

Kada pogledamo prethodni postupak, verovatno mislite da je konačno kraj i da je stvar završena; ali nemojte zaboraviti da nakon završetka radova sledi i poslednji korak u procesu rušenja kuća. Tu mislimo pre svega na građevinski materijal, šut koji je potrebno odvesti na predviđenu gradsku deponiju.

Svakako da ćete tokom rušenja kuće imati svoju privremenu deponiju, ali kasnije je taj otpad potrebno odvesti na tačno predviđenu gradsku lokaciju koja se sortira prema klasifikaciji sa spiska građevinskog otpada.

Cena rušenja kuće

Cena rušenja kuće zavisi od mnogo faktora. Ako vam bilo ko kaže cenu preko nego što pogleda objekat znajte da sa takvim firmama možete imati problema nakon započetih radova i povećanja prvobitno dogovorene cene.